For å legge til rette for økt fart og flere avganger på Vestfoldbanen, gjennomgår Vestfoldbanen omfattende forbedringer. Bane NOR planlegger og bygger nye dobbeltspor på flere delstrekninger som til sammen skal bli sammenhengende dobbeltspor igjennom Vestfold.

RMC har levert SHA-rådgivere og SHA-koordinatorer på flere av utbyggingsprosjektene på Vestfoldbanen.