Skip to content

Beredskap

Beredskap er å være forberedt eller klar til å håndtere en krise, nødsituasjon eller uønsket hendelse. Begrepet beredskap legger vekt på viktigheten av planlegging, opplæring og samarbeid innen krisehåndtering, samt behovet for at enkeltpersoner og samfunn tar ansvar for sin egen sikkerhet og velvære.

Beredskapsplanleggingen er å analysere hvilke risikoer og sårbarheter man har. Deretter kan man bygge opp en tilpasset beredskapsorganisasjon med nødvendige beredskapsressurser..

Våre medarbeidere har lang erfaring og kompetanse fra beredskapsarbeid med bakgrunn som bl.a. sykepleiere, branningeniør, industrivernledere, offshore safety personell og røykdykker i industrivern. Vi kan derfor bistå på de fleste områdene innen beredskapsarbeidet i din bedrift eller ditt prosjekt.

Vi tilpasser øvelsene og opplæringen til den enkelte bedrift, og vi benytter oss av både dukker og levende markører for å spille ut evt scenario.

 • Risiko- og sårbarhetsanalyser
 • Beredskapsplaner
 • Varslingsplan
 • Valg av beredskapsutstyr
 • Opplæring til industrivern
 • Beredskapsøvelser tilpasset industrivern
 • Beredskapsøvelser
 • Table top / bordøvelser
 • Scenario trening
 • Ferdighetstrening
 • Bransjetilpasset førstehjelpskurs
  • Voksen/ Barn
  • Førstehjelp til strøm/FSE

 

 

 

IMG 6208

Kontakt oss

Vi bistår dere i beredskapsarbeidet i deres bedrift eller prosjekt.

 

Dette feltet er for valideringsformål og skal stå uendret.