Skip to content

Vårt DNA

I RMC bryr vi oss om menneskene. Ikke bare våre egne, men også de som er rundt oss. Vi skal opptre med åpenhet og vennlighet. Vi applauderer mangfold og respekterer forskjeller.

Vi skal være tydelige bærekraftsambassadører, og påvirke der vi kan og så ofte vi kan slik at ytre miljø og klima blir viktige premissgivere for de valgene som tas. Vår filosofi er at dette gjøres best ved å fremme vårt fag på en slik måte at menneskene rundt oss tar eierskap til dette.

I RMC har vi en praktisk tilnærming til HMS og prosjektgjennomføring. Vi skal bidra til at det som prosjekteres er byggbart, at aktiviteter i byggefasen er gjennomførbare på en trygg og sikker måte, og ikke minst; det ferdige prosjektet skal være bærekraftig og mulig å drifte og vedlikeholde på en god og sikker måte gjennom hele levetiden.

Det er RMC – det er vårt DNA.