Vestre korridor er en fellesbetegnelse for sentralnettet på Sør-Vestlandet, og berører fylkene Aust-Agder, Vest-Agder og Rogaland. Statnett har spenningsoppgradert Vestre korridor fra tidligere 300 kilovolt opp til 420 kilovolt.

RMC leverte SHA-rådgiver og SHA-koordinator (KP).