Renewable Energy Corporation ASA (REC) var på dette tidspunktet et av verdens ledende
selskaper innen solarteknologi med fabrikker i Norge, Sverige, USA og Singapore.

RMC stilte med vikar for HMS-leder i REC Solar i perioden REC sin egen ansatte var ute i barselpermisjon.

2009.08.19 wafer installation 460 2