Nytt konsern- og FoU-senter på Gimle i Sandefjord. Prosjektet hadde et totalt brutto utbyggingsareal på ca. 34 400 m2, og inkluderte også fasiliteter som informasjonssenter, auditorium, kantine, energisentral og parkeringshus. Prosjektet ble gjennomført som byggherrestyrt delt entreprisemodell med nærmere 40 entrepriser, hovedsakelig utførelsesentrepriser, men prosjektet inkluderte også en totalentreprise (P-hus).

RMC leverte HMS-inspektør og SHA-koordinator (KU).