Skip to content

Grunnkurs i arbeidsmiljø tilpasset bygg og anlegg (40 timers kurs)

Vårt kurs for verneombud og medlemmer av arbeidsmiljøutvalg (AMU) i bygg og anlegg er bygget på mange års erfaring fra praktisk HMS-arbeid ute på byggeplasser. Vi vet hvilken kunnskap verneombud og ledere trenger og hva som skal til for å skape et godt samarbeid rundt HMS-arbeidet, og har derfor satt sammen et praktisk rettet kurs som er tilpasset de utfordringene man møter i denne bransjen.

Kurset er primært tilpasset virksomheter innenfor bygg og anlegg der det er avtalt kortere opplæringstid enn 40 timer. Kurset anbefales også som opplæring for arbeidsgivere og tillitsvalgte.

Fra 1. januar 2024 inntrer det endringer i Arbeidsmiljøloven (AML) som setter krav til at virksomheter med over 5 ansatte må ha verneombud (jf. AML §6-1.1), og at alle virksomheter med minst 30 ansatte må ha arbeidsmiljøutvalg. (jf. AML §7.1 første ledd).

Kurset er obligatorisk og dekker Arbeidsmiljølovens krav (jf. § 3-18) til grunnopplæring i helse-, miljø-, og sikkerhet (HMS) for verneombud og medlemmer av arbeidsmiljøutvalget (AMU).

Faglig innhold:

 • En innføring i aktuelle lover og forskrifter:
  • Arbeidsmiljøloven med tilhørende forskrifter.
  • Internkontrollforskriften/HMS-forskriften.
  • Byggherreforskriften.
 • Arbeidsgivers, arbeidstakers og verneombudets roller.
 • Arbeidsmiljøutvalg (AMU).
 • Samarbeidet mellom byggherre, entreprenør og underentreprenør.
 • Fysisk, kjemisk og psykososialt arbeidsmiljø.
 • Risikokartlegginger og risikovurderinger.
 • Sikker-jobb-analyser (SJA).
 • Vernerunder.
 • Avvikshåndtering/RUH.

Praktisk informasjon:

Kurset er lagt opp med 2 fysiske samlinger á en dag og e- læring mellom samlingene. Deltagerne har tilgang til veiledning via telefon og e-post fra våre kursinstruktører mellom samlingene.

Det gis en hjemmeoppgave mellom samling 1 og 2. Dette er en praktisk oppgave hvor man benytter tilegnet kunnskap i egen bedrift, der man bl.a. gjennomfører risikokartlegging og vernerunde. Det gis god veiledning til den praktiske oppgaven, og på kursets siste samling vil denne gjennomgås. Samlingene vil inneholde teori og aktuelle diskusjonsoppgaver som er praktisk rettet mot bygg- og anleggsbransjen.

RMC står for alt av kursmateriale. Kursholder er tilgjengelig for spørsmål fra deltakerne i hele kursperioden. Kursbevis gis ved gjennomført og godkjent deltakelse.

Sted:

RMC sine lokaler i Tønsberg eller Sarpsborg.
Ønskes det bedriftsinterne kurs kan vi komme til dere (minimum 6 deltakere).

Pris:

kr. 7.900, – per deltaker (minimum 6 deltakere).
For bedriftsinterne kurs ta kontakt med oss for pristilbud.

 

Stillastag

Kontakt oss

Vi hjelper dere med SHA/HMS og beredskap i din bedrift eller prosjekt.

 

Dette feltet er for valideringsformål og skal stå uendret.